Monday, February 14, 2011

Vijfhuizen

Zoals jullie zaterdagochtend hebben kunnen zien ging ik die dag naar Vijfhuizen. Ik kwam pas laat aan rond 3 uur en toen liep de beurs al aardig leeg. Op het parkeerterrein was het een grote blubberzooi, maar gelukkig kon ik redelijk in de buurt van de ingang parkeren, zag toen ik naar de uitgang liep dat ik nog dichterbij kon parkeren en ik liep weer terug naar de auto om hem dichterbij te parkeren. Nou hij startte niet mee, ik hoopte dat hij naar een tijdje het weer zou doen. Dus het gebouw ingelopen. Eerst naar de quilts van Supergoof gelopen en aangezien ik had gelezen dat Birdblocks daar uitzicht op had. Gezellig even langs Merel en Marion gelopen. Toen verder over de beurs gelopen en toen was ik helemaal verbaasd toen ik bij Quilthuis Lieselotje kwam waar mijn quilt in de stand gedrapeerd lag. Een erg leuke verrassing en totaal niet verwacht. Ik doe nooit ophangsleuven op mijn quilt voor de simpele reden dat ik niet van plan ben ze op te hangen, alleen bij kleine quilts doe ik er nog weleens een ophangsleuf aan. Dus iets anders dan draperen kon ook niet. In de winkel hangt hij ook gedrapeerd. Hij is daar om te laten zien wat je met een longarm kan en hoe het garen (Kingtut overloop) eruit ziet. Tonny had er al veel vragen over gehad en leuke reacties. Jantine keek er vanuit de stitchcottage op uit en herkende mijn naam die er duidelijk op stond. Ik ben verder nog wat meer bekenden tegen gekomen met en zonder blog zoals Anita en Elly. Merel heeft foto's van mijn quilt voor mij gemaakt, zelf had ik geen fototoestel bij mij. Ik ben tot 17.00 uur gebleven en toen met Merel, Marion en Elly naar de parkeerplaats gelopen. Toen ik bij mijn auto kwam en probeerde te starten nog steeds weinig reactie uit de motor, dus de ANWB gebeld en na een uur kwam de bus aanrijden inmiddels was het hele parkeerterrein leeg, dus toen hij vroeg waar ik stond was dat makkelijk vertellen, de enigste auto die er nog stond. Hij heeft hem aan de praat geholpen en zo meteen gaan wij hem naar de garage brengen en die kijken of het een relais is of de startmotor.
As you have seen Saturday I went that day to Vijfhuizen. I arrived late at around 3 hours and then a lot of people were already leving. In the parking lot was a large bunch of mud, but luckily I couldpark pretty near the park entrance, I saw I could park closer to the exit and I walked back to the car to park closer to the exit. Well he did not start anymore, I hoped he would do it again some time. So I went into the building. First to the quilts of Supergoof walked as I had read that there Bird Blocks view it. I dropped by Merel and Marion. Then proceeded to run the show and I was quite surprised when I was at Quilthouse Lieselotje were my quilt was hanging. A very nice surprise and completely unexpected. I have never a hanging sleeve on my quilt for the simple reason that I'm not going to hang them, only with small quilts I have sometimes a hanging sleeve. So something other than draping could not. In the store, he also layes draped. He is there to show what you can do with a longarm and how the yarn (Kingtut overflow) looks like. Tonny had already had many questions and nice comments. Jantine from the stitch cottage looked out on it from the otherside and recognized my name clearly on it. I saw some more people like Anita and Elly. Merel has photos of my quilt for me, as I had no camera with me. I stayed until 17.00 hours and then with Merel, Marion and Elly walked to the parking lot. When I got to my car and tried to boot still little reaction from the engine, so called the ANWB (carhelp) and after one hour he came I was the only one left in the carpark, so when he asked where I was I told that was easy, the only car  that was there. He has helped to get it running again  and we shall shortly bring the car to the garage and see if it is a relay or the starter.

3 comments:

Miranda said...

Getsie, jammer dat ik dat nou net niet wist...anders ad ik zeker er gevraagd een foto van te nemen!

inge said...

was dat de auto die meer kilometers moest maken??

Margeeth said...

Irritant is dat he, als dingen zoals auto's die het gewoon moeten doen het ineens niet meer doen.