Tuesday, March 01, 2011

Eventide sewalong

Well it is time for an update of Eventide. I have finished all the big hourglass blocks and am very busy cutting the rest of the fabrics. I already love how it looks. What I have learned with the big hourglass blocks is always listen to Nicole if she says pin, just pin, because it is neccessary. I didn't pin one time and it is the block that looks the worst.

Het is weer tijd voor een update van Eventide. Ik heb alle grote hourglass blokken klaar en ben nu de rest aan het snijden. Ik ben erg blij met hoe het wordt. Wat ik wel heb is geleerd is altijd naar Nicole luisteren, als zij zegt op een belangrijke plek te spelden, moet ik dat ook doen anders wordt het niet mooi. Ik had een blok niet gespeld en die wijkt het meest af.

1 comment:

Sharrieboberry said...

Good luck on Eventide! I enjoy the "peek" at your blocks and fabric.